Zespół Szkół Ponadpodstawowych

GODZINA „W”

Dnia 1 sierpnia 2023 r. mieszkańcy Węgrowa, tak jak i całego kraju, w symboliczną godzinę „W” pod pomnikiem AK, chwilą ciszy uczcili pamięć o Powstańcach Warszawskich i ich heroicznym zrywie.
W tym roku to już 79 rocznica wybuchu tego powstania. Jednostka Strzelecka „Niezłomni Węgrów” i ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie po raz kolejny byli organizatorami tego wydarzenia w naszym mieście. W uroczystości wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, harcerze że szkół oraz mieszkańcy Węgrowa. Naszą szkołę godnie reprezentowali mundurowi z II Liceum Ogólnokształcącego w Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie pod opieką p. Edyty Kozieł i poczty sztandarowe: szkoły i AK, nad którymi czuwała p. Katarzyna Grenda. Po apelu pamięci i okolicznościowych wystąpieniach zaproszonych gości, delegacje złożyły wiązanki pod pomnikiem. W ten sposób oddali hołd młodym powstańcom, którzy zginęli w obronie Ojczyzny, uczcili ich bohaterstwo i poświęcenie dla kraju.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
Na zakończenie uroczystości zebrani wysłuchali piosenek z Powstania Warszawskiego w wykonaniu wokalistki Mai Szczepanik.
Opiekę nad uczniami ZSP sprawowali także wicedyrektor p. Aneta Rosochacka i dyrektor szkoły p. Jacek Nowotniak.
Tekst i fot. Katarzyna Grenda