Rekrutacja elektroniczna

To bardzo proste!

Masz kilka możliwości … wybierz dla siebie najlepszą

 • rejestracja on-line

  Wejdź do aplikacji, wpisz swoje dane, prześlij wypełniony formularz w formie elektronicznej. Pamiętaj, aby móc wysłać formularz drogą elektroniczną, przez system zdalnej rekrutacji, Twoi rodzice muszą potwierdzić umieszczone w nim dane, za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Opcja ta umożliwi automatyczny  zapis do systemu elektronicznej rekrutacji. Otrzymasz login i hasło do konta w systemie.

  Wejście do aplikacji: https://powiatwegrowski.edu.com.pl/kandydat

  Instrukcja dokonania rejestracji w systemie:
  Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych VULCAN
 • rejestracja w systemie elektronicznej rekrutacji bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

  Wejdź do aplikacji, wpisz swoje dane, wydrukuj wygenerowany przez program dokument. Podpisany przez rodziców formularz dostarcz do sekretariatu szkoły. Wybierając tę opcję zostaniesz automatycznie wpisany do systemu elektronicznej rekrutacji oraz otrzymasz login i hasło do konta w systemie.

  Wejście do aplikacji: https://powiatwegrowski.edu.com.pl/kandydat

  Instrukcja dokonania rejestracji w systemie:
  Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych VULCAN
 • rejestracja w sposób tradycyjny

  Pobierz formularz, wydrukuj i wpisz swoje dane. Podpisany wniosek przez rodziców dostarcz do sekretariatu szkoły. Wybierając taki wariant, pracownik szkolnego punktu rekrutacji wprowadzi Twoje dane do systemu elektronicznej rekrutacji oraz wygeneruje login i hasło Twojego konta w systemie.

Kandydacie!

Pamiętaj, że każdy starający się o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez Powiat Węgrowski musi posiadać konto w systemie elektronicznej rekrutacji.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt… jesteśmy dla Ciebie.
Projekt – „3, 2, 1 – Start! Inwestycja w wiedzę bramą do sukcesu zawodowego”


Realizujemy projekt „SZKOŁA z DUCHEM CZASU” – wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiego

Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym

Dostawa sprzętu TIK dla szkół objętych wsparciem w ramach projektu SZKOŁY z DUCHEM CZASU – wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiego

Szczegółowe informacje o przetargu pod adresem:

https://powiatwegrowski.pl/e-samorzad/zamowienia-publiczne/dokumenty/dostawa-sprzetu-tik-dla-szkol-objetych-wsparciem-w-ramach-projektu-szkoly-z-duchem-czasu-wsparcie-rozwoju-edukacji-szkol-powiatu-wegrowskiego.6816/


Zapraszamy do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla szkół objętych wsparciem w ramach projektu „SZKOŁY z DUCHEM CZASU – wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiego”.

Szczegółowe informacje o przetargu pod adresem:

https://powiatwegrowski.pl/e-samorzad/zamowienia-publiczne/dokumenty/dostawa-pomocy-dydaktycznych-i-wyposazenia-dla-szkol-objetych-wsparciem-w-ramach-projektu-szkoly-z-duchem-czasu-wsparcie-rozwoju-edukacji-szkol-powiatu-wegrowskiego.6768/


Informujemy, że w wyniku zakończonego w dniu 19 listopada 2019 r. postępowania spośród otrzymanych sześciu ofert została wybrana oferta firmy BPR Consulting Paulina Rydz na wykonanie zadania pn. „Organizacja szkoleń doskonalących dla nauczycieli I LO w Węgrowie, II LO w Węgrowie, MOW w Jaworku” w ramach projektu SZKOŁY z DUCHEM CZASU – wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiego nr RPMA.10.01.01-14-b664/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 – Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych). Oferent zaproponował najniższą cenę na wszystkie zgłoszone w postępowaniu szkolenia.

Zamawiający
Powiat Węgrowski/I LO im. A. Mickiewicza w Węgrowie