Testy sprawności fizycznej

Dla kandydatów do II Liceum Ogólnokształcącego – klasa o profilu sportowym (Siatkarski Ośrodek Szkolny dla dziewcząt)

 1. Kandydaci do II Liceum Ogólnokształcącego do klasy o profilu sportowym zakwalifikowani zostaną m.in. na podstawie wyników testów sprawności fizycznej
  w terminach:
 • I termin (główny) – 25 czerwca 2020r., godz. 12.00
 • II termin (dodatkowy) dla kandydatów, którzy z przyczyn od siebie niezależnych nie mogli przystąpić do testów w terminie głównym  – 8 lipca 2020r., godz. 12.00
 1. Zbiórka kandydatów przystępujących do testów sprawności fizycznej – hala sportowa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, ul. Bohaterów Warszawy
  TESTY SPRAWNOŚCI OBEJMUJĄ:
  • skok w dal z miejsca
  • bieg wahadłowy po kopercie
  • zasięg jednorącz w wyskoku
  • rzut piłką lekarską 2 kg
  • siady z leżenia tyłem w czasie 30s.(mm brzucha)
  • odbicia sposobem górnym
  • przyjęcia zagrywki, zagrywka
 2. Wymagana jest zgoda/oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna na udział w teście sprawności fizycznej. Złożenie podpisanej zgody rodzica jest równoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia dziecka umożliwia przystąpienie do testu.

Pobierz druk oświadczenia

  UWAGA!!!

 • Kandydaci przystępujący do testów sprawności fizycznej muszą posiadać  odpowiedni strój sportowy oraz obuwie sportowe.
 • Oświadczenia podpisane przez rodziców(prawnych opiekunów) należy dostarczyć w dniu testów sprawnościowych do trenerów prowadzących testy.

Dla kandydatów do II Liceum Ogólnokształcącego – klasa o profilu służb mundurowych

 1. Kandydaci do II Liceum Ogólnokształcącego do klasy o profilu służb mundurowych zakwalifikowani zostaną m.in. na podstawie wyników testów sprawności fizycznej
  w terminach:
 • I termin (główny) – 25 czerwca 2020r., godz. 9.00
 • II termin (dodatkowy) dla kandydatów, którzy z przyczyn od siebie niezależnych nie mogli przystąpić do testów w terminie głównym  – 30 czerwca 2020r., godz. 9.00
 1. Zbiórka kandydatów przystępujących do testów sprawności fizycznej – hala sportowa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, ul. Bohaterów Warszawy 10.
  TESTY SPRAWNOŚCI OBEJMUJĄ:
  • test sprawności ogólnej (tor przeszkód na czas)
  • rzut granatem (imitacja broni) – trafienia
  • bieg na dystansie 800 m. ( na czas dla dziewcząt i chłopców)
 2. Wymagana jest zgoda/oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna na udział w teście sprawności fizycznej. Złożenie podpisanej zgody rodzica jest równoznaczne z oświadczeniem, że stan zdrowia dziecka umożliwia przystąpienie do testu.

Pobierz druk oświadczenia

  UWAGA!!!

 • Kandydaci przystępujący do testów sprawności fizycznej muszą posiadać  odpowiedni strój sportowy oraz obuwie sportowe.
 • Oświadczenia podpisane przez rodziców(prawnych opiekunów) należy dostarczyć w dniu testów sprawnościowych do trenerów prowadzących testy.