Aktualności

Uroczystość inauguracji roku szkolnego 2022/2023

1 września w uroczystości inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie uczestniczyli Starosta Węgrowski, Pani ...
Czytaj Dalej

Podsumowanie kolejnej greckiej mobilności!

Kolejne zagraniczne praktyki zawodowe za nami! Tym razem 33 uczniów (Technik Informatyk, Technik Ekonomista oraz Mechanik Pojazdów Samochodowych) miało możliwość ...
Czytaj Dalej

78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 2022 r. o godz. 17.00, przy pomniku Armii Krajowej w Węgrowie uczniowie klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego w ...
Czytaj Dalej

Realizacja zajęć modelowych w placówkach objętych wsparciem w ramach projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

SCWEW działający w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Węgrowie wdraża różnorodne działania mające na celu wsparcie przedszkoli i szkół ogólnodostępnych uczestniczących ...
Czytaj Dalej