II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (4 – letnie)


W ramach II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO funkcjonuje:

KLASA O PROFILU:
– WOJSKOWYM ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO (dla dziewcząt i chłopców)


Liceum Ogólnokształcące o profilu wojskowym – Oddział Przygotowania Wojskowego (dla dziewcząt i chłopców)

Klasa przeznaczona jest dla uczniów, którzy chcą związać swoją karierę zawodową ze służbami mundurowymi. Oprócz przedmiotów ogólnokształcących przez wszystkie lata edukacji uczniowie uczestniczą w szkoleniu woskowym teoretycznym i praktycznym.

Oddział przygotowania wojskowego  daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu, przy wsparciu i pod nadzorem Ministra Obrony Narodowej.

Chcesz zostać uczniem naszej szkoły, a w przyszłości pracować w wojsku lub służbach mundurowych? Nie zwlekaj, z nami:

 • dobrze się wyszkolisz i zdobędziesz odpowiednie wykształcenie,
 • aktywnie spędzisz czas, rozwiniesz pasje i zrealizujesz marzenia,
 • zobaczysz jak wygląda praca w wojsku i służbach mundurowych.

Ubierz mundur, czekamy właśnie na Ciebie

Oferujemy

 • zajęcia specjalistyczne dotyczące kształcenia w zakresie służb mundurowych, musztry i strzelania (dostępność szkolnej strzelnicy tradycyjnej i nowoczesnej wirtualnej) pod opieką instruktora strzelectwa,
 • współpracę z Akademią Sztuki Wojennej
 • współpracę z Wojskami Obrony Terytorialnej – z  5 Brygadą WOT w Ciechanowie,
 • współpracę z Jednostką Strzelecką Niezłomni Węgrów,
 • wyjazdy na zajęcia specjalistyczne do jednostek służb mundurowych,
 • naukę na jednej zmianie

Klasy mundurowe, to klasy reprezentacyjne naszej szkoły.
Zaangażowane w patriotyczne i społeczne wydarzenia środowiska lokalnego.

Wdrażamy Wasze marzenia w życie!


LO – PROFIL WOJSKOWY ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Program szkolenia dla OPW obejmuje co najmniej 230 godzin zajęć w czteroletnim cyklu szkoleniowym, wspomagany przez patronacką jednostkę wojskową.


W TRAKCIE KSZTAŁCENIA UCZEŃ ZDOBYWA WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI:

 • z zakresu szkolenia bojowego (w tym m.in. taktykę, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie, obronę przed bronią masowego rażenia, łączność, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, inżynieryjno-saperskie oraz sprawnościowe);
 • z zakresu szkolenia logistycznego (m.in. budowa i eksploatacja sprzętu, ochrona środowiska, profilaktyka pożarowa);
 • szkolenie z zakresu wybranych przepisów prawa (w tym zagadnienia z ochrony informacji niejawnych);
 • z zakresu podstaw wychowania wojskowego (musztra, regulaminy wojskowe, wiedza o Siłach Zbrojnych RP).
 • program kończy w klasie czwartej obóz szkoleniowy w jednostce wojskowej.

Korzyści dla absolwenta Oddziału Przygotowania Wojskowego:

 • absolwenci szkół OPW będą mogli liczyć na ułatwienia w rekrutacji do służby wojskowej oraz w dalszym kształceniu w uczelniach wojskowych,
 • preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej,
 • będą uprawnieni do odbycia skróconej służby przygotowawczej, każdy, kto taką służbę odbędzie i złoży przysięgę, stanie się żołnierzem rezerwy,
 • uzyskanie certyfikatu ukończenia szkolenia wojskowego.

Klasy mundurowe, to klasy reprezentacyjne naszej szkoły. Zaangażowane w patriotyczne i społeczne wydarzenia środowiska lokalnego.

W kształceniu ogólnym oferujemy trzy języki obce: angielski, rosyjski lub niemiecki (do wyboru) oraz rozszerzenia przedmiotów według potrzeb do dalszej edukacji na studiach wyższych.

Dodatkowo istnieje możliwość rozwijania pasji w szkolnych kółkach zainteresowań: zespół muzyczny, grupa rekonstrukcyjna Kosynierów, SKS.