Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

„Nie! Dla wypalania traw”