Zespół Szkół Ponadpodstawowych

„Nie! Dla wypalania traw”