Zespół Szkół Ponadpodstawowych

AKCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA

2 kwietnia 2019 r. w naszej szkole po raz kolejny zorganizowana była AKCJA HONOROWEGO KRWIODAWSTWA. Jak zwykle nasi uczniowie wykazali się wspaniałą postawą wolontariuszy, którzy oferują pomoc drugiemu człowiekowi. Niestety, w ciągu limitowanego czasu akcji
(5 godzin) nie wszyscy chętni mogli oddać krew, która w odpowiednim czasie musi być przewieziona do centrali. 31 uczniów zakwalifikowano i pobrano od nich krew – to bardzo dobry wynik według lekarza koordynującego, biorąc pod uwagę 5-godzinną akcję.
Organizacją szkolną krwiodawstwa zajmowały się p. Katarzyna Solka (pielęgniarka szkolna)
i p. Małgorzata Oleksińska. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym a przede wszystkim wspaniałej młodzieży z naszej szkoły.