Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Uroczystość ukończenia szkoły

Dnia 26-go kwietnia w o godz. 12:00 odbyła się uroczystość pożegnania maturzystów.
Całość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu, a następnie głos do absolwentów skierowali kolejno: pan Dyrektor – Jacek Nowotniak, pani Starosta – Ewa Besztak i przedstawicielka Rady Rodziców – pani Barbara Kodym. W swoich wystąpieniach podkreślili wkład uczniów w zdobywaniu wiedzy i rolę nauczycieli, którzy byli przewodnikami, i pomagali podopiecznym w doskonaleniu zdolności oraz umiejętności. Owocna praca została podkreślona i dwie uczennice: Iga Staniszewska z II Liceum Ogólnokształcącego o profilu sportowym i Paulina Kodym z Technikum Ekonomicznego otrzymały Nagrody Starosty za uzyskanie najwyższej średniej w danym typie szkoły.
Wielu uczniów otrzymało nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, za szczególną aktywność na rzecz społeczności szkolnej, a także statuetki za osiągnięcia sportowe. Uczniowie klasy mundurowej zostali wyróżnieni dyplomami za reprezentowanie i promowanie szkoły na uroczystościach miejskich, i  powiatowych. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
Prezentem dołączonym do życzeń pomyślności i sukcesów w dorosłym życiu był występ artystyczny, który przypomniał lata nauki.
Najbardziej wyczekiwanym momentem było wręczenie przez wychowawców i dyrektorów świadectw ukończenie szkoły.
Z całą pewnością można powtórzyć przytoczone przez maturzystę słowa Winstona Churchilla:

„To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku!”.


Fot. J. Baum.