Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Wycieczka do Sejmu i GPW

29 kwietnia 2019 roku na zaproszenie Pana Daniela Milewskiego – posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, młodzież uczęszczająca do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie (uczniowie z klas: 3 tek, 3 tek/th, 2 tek) wraz z opiekunami wzięła udział w wycieczce do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Giełdy Papierów Wartościowych.
W trakcie wizyty w Sejmie uczniowie zostali zapoznani m.in. z makietą budynków składających się na kompleks należący do Sejmu i Senatu PR oraz rozmieszczeniem poszczególnych instytucji na tym terenie. Następnie uczniowie udali się do Sali Posiedzeń Sejmu, gdzie w miejscu przeznaczonym dla gości zostali zapoznani z historią oraz czasem współczesnym parlamentu. 
Następnie młodzież miała spotkanie z posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Danielem Milewskim, z którego inicjatywy została zorganizowana ta wizyta. Pan Poseł przedstawił uczniom w bardzo przystępny sposób proces legislacyjny oraz poświęcił dużo uwagi zadawanym pytaniom. 
Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Giełdy Papierów Wartościowych, która mieści się w Centrum Giełdowym przy ul. Książęcej 4 w Warszawie. Dzięki przewodnikowi młodzież poznała ciekawe miejsca GPW oraz obejrzała film na temat inwestowania „Co Ty wiesz o zarabianiu?” Prezentacja dostosowana była do poziomu wiedzy ucznia szkoły ponadgimnazjalnej i zawierała najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynku kapitałowego i giełdy. Prezentacja wyświetlona była w Sali Nautilus na III piętrze budynku Giełdy.
Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Posła RP Pana Daniela Milewskiego wizyta w Sejmie RP stała się doskonałą i niepowtarzalną lekcją parlamentaryzmu, historii i patriotyzmu. 
Kierujemy serdeczne podziękowania Posłowi RP Panu Danielowi Milewskiemu za pomoc w organizacji wycieczki do Sejmu.
Opiekunami wycieczki byli: pani Ewa Sawicka, pan dyrektor Jacek Nowotniak oraz pani wicedyrektor Joanna Gołębiewska-Kokoszka.