Zespół Szkół Ponadpodstawowych

„Więzienie – stracony czas”

17 grudnia 2019 r. klasa II Lom miała okazję uczestniczyć w projekcie edukacyjno – profilaktycznym realizowanym przez Zakład Karny w Siedlcach pt.:”Więzienie – stracony czas”. Główny cel projektu to działania prewencyjne – ograniczenie przestępczości nieletnich poprzez wskazanie młodym ludziom konsekwencji złych wyborów życiowych, które mogą się skończyć złamaniem przepisów prawa, popadaniem w uzależnienia a w rezultacie realną groźbą długoletniego więzienia. Opiekunami grupy były panie Magdalena Ceglarska-Kowal i Edyta Kozieł.