Zespół Szkół Ponadpodstawowych
NASK

Zbudujmy bezpieczną … Przystań w sieci!

W ostatnim roku przekonaliśmy się jak trudno jest funkcjonować bez korzystania z nowych technologii i stałego dostępu do internetu. Życie zawodowe, szkolne, a także większość kontaktów społecznych przeniosły się w znacznym stopniu do sieci. Z jednej strony daje to ogromne możliwości, z drugiej musimy zdawać sobie sprawę z licznych zagrożeń, które się z tym wiążą. Jest to idealny moment na podjęcie tej tematyki w pracy dydaktycznej. Doświadczenia wyniesione z czasu organizowania edukacji zdalnej, a także określone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej cele polityki oświatowej na rok szkolny 2020/2021, których jednym z priorytetów jest „wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość i bezpieczne oraz efektywne korzystanie z narządzi cyfrowych”, pokazują, że jest to jak najbardziej słuszny kierunek. W odpowiedzi na coraz szersze upowszechnienie dostępu do sieci wśród młodzieży oraz związane z tym zagrożenia, Facebook, NASK i UNICEF Polska zaprosiły do udziału w projekcie edukacyjnym „Przystań w sieci” również naszą szkołę.

Celem projektu jest:

  • Przekazanie wiedzy z zakresu bezpiecznego i świadomego korzystania z internetu.
  • Uświadomienie młodym ludziom, na jakie zagrożenia należy być przygotowanym podczas korzystania z internetu.
  • Wyposażenie nauczycieli w wiedzę umożliwiającą reakcję w sytuacji niepożądanych zdarzeń lub zachowań młodych ludzi w sieci.
  • Kształtowanie postawy krytycznego podejścia do informacji zamieszczonych w internecie.
  • Promowanie pozytywnych zachowań w sieci.

Projekt został objęty honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Wyjątkowy projekt edukacyjny dla szkół Trzech partnerów – NASK – instytucja zajmująca się tworzeniem bezpiecznych warunków do korzystania z internetu w Polsce, Facebook – najbardziej rozpoznawalny portal społecznościowy na świecie oraz UNICEF – międzynarodowa organizacja walcząca o prawa dziecka, jednoczą swoje siły.

Udział w projekcie ma uświadomić młodym ludziom, w jaki sposób mogą bezpiecznie korzystać z zasobów internetu, gdzie szukać pomocy, gdy staną się ofiarami cyberprzestępstwa oraz na czym polega krytyczna ocena informacji, z jakimi mają do czynienia w sieci.