Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 uczniów III klas LO i IV klas Technikum

Dziś, 30 kwietnia odbyły się uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego 2020/2021 uczniów III klas II Liceum Ogólnokształcącego i IV klas Technikum. Wychowawcy klas wraz z panem Jackiem Nowotniakiem – dyrektorem Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. J. Kochanowskiego w Węgrowie wręczyli absolwentom świadectwa ukończenia szkoły.