Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Spotkanie z Kuratorem Sądowym

23 września 2021 r. zostało skierowane pismo do p. Prezes Sądu Rejonowego w Węgrowie z prośbą o wyznaczenie Kuratora na spotkanie z młodzieżą ZSP im.J Kochanowskiego. Otrzymaliśmy akceptację. Inicjatorem przedsięwzięcia była p. Edyta Kozieł.
30 września 2021 r. w ramach działań profilaktycznych odbyło się spotkanie klas I-ych LO i klasy 1w BS z Kuratorem Sądowym p. Olgą Małyska. Przedsięwzięcie miało na celu uświadomienie młodzieży o przestrzeganiu ważnych norm społecznych funkcjonowania w środowisku szkolnym i nie tylko. Tematem spotkania było: Konsekwencje popełniania czynów karalnych i nieprzestrzegania norm funkcjonowania społecznego. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele uczestniczący ocenili spotkanie jako profesjonalne i merytoryczne.