Zespół Szkół Ponadpodstawowych

„Murem za Polskim Mundurem”

Społeczność Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie dołączyła do akcji Pani Marszałek Marii Koc przekazania słodkości naszym mundurowym na granicy.