Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Spotkanie z funkcjonariuszami Służby Więziennej

Uczniowie klasy mundurowej II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie poznawali specyfikę służby w Służbie Więziennej
17 października 2022 roku uczniowie drugiej klasy LO o profilu służb mundurowych udali się wraz z opiekunami: p. Edytą Kozieł – wychowawcą klasy, p. Anetą Rosochacką – wicedyrektorem i p. Jackiem Nowotniakiem – dyrektorem szkoły na wycieczkę do Zakładu Karnego w Siedlcach.
Spotkanie z funkcjonariuszami Służby Więziennej na terenie Zakładu Karnego w Siedlcach miało na celu zapoznanie uczniów ze strukturą, zadaniami i misją Służby Więziennej oraz zaprezentowanie formacji mundurowej jako atrakcyjnego pracodawcy. Podkreślić należy, że spotkanie miało także wymiar edukacyjno-prewencyjny. Tego rodzaju inicjatywa podnosi świadomość prawną uczniów, a rozmowy dotyczące negatywnych konsekwencji zachowań ryzykownych niosą ze sobą wartość profilaktyczną – ku przestrodze.
Dzięki wizycie w jednostce penitencjarnej młodzież uświadomiła sobie, że rola Służby Więziennej to nie tylko ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, ale także praca resocjalizacyjna ukierunkowana na redukcję deficytów i wyrabianie pozytywnych nawyków, co zwiększa szansę na pomyślną readaptację społeczną.
Dla uczniów to była najlepsza okazja by z bliska poobserwować realizację codziennych zadań służbowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. W trakcie zajęć młodzież poznała zasady rekrutacji do Służby Więziennej.
Nauka w klasie mundurowej pozwala uczniom Naszej szkoły poznać zasady pracy funkcjonariuszy różnych służb mundurowych w Polsce.
Wizyta w Zakładzie Karnym w Siedlcach była również doskonałą okazją do spotkania dyrekcji Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie z dyrekcją Zakładu Karnego w Siedlcach i omówienia form i zasad dalszej współpracy między instytucjami.
Żródło: Uczniowie klasy mundurowej poznawali specyfikę służby w Służbie Więziennej – Służba Więzienna (sw.gov.pl)