Zespół Szkół Ponadpodstawowych

XLIX Olimpiada Wiedzy Technicznej

Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej. W roku szkolnym 2022/2023 rozgrywana jest już 49 Olimpiada Wiedzy Technicznej. Organizatorem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT z siedzibą w Warszawie.
OWT jest Olimpiadą ogólnej wiedzy o technice rozgrywaną trzystopniowo w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno – budowlanej i elektryczno – elektronicznej. Obejmuje zagadnienia związane z przedmiotami podstawowymi: matematyką, fizyką, chemią oraz przedmiotami dotyczącymi budownictwa lądowego i wodnego, mechaniki, elektryki, elektroniki i energetyki, automatyki, informatyki itd.
Zawody I stopnia (szkolne) Olimpiady Wiedzy Technicznej zostały rozegrane 14 listopada 2022 r. na platformie internetowej.
Opiekunami uczniów są panowie: Adam Uliński, Bogusław Iwanowski oraz Tomasz Sobotka.
Po wcześniejszych edycjach olimpiady, gdzie nasi uczniowie osiągali bardzo dobre wyniki liczymy, że ta obecna – XLIX Olimpiada będzie równie udana dla uczestników.