Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Wizyta klasy mundurowej w siedzibie Komendy PSP w Węgrowie

W dniu 30.11.2022 r. uczniowie klasy mundurowej IV LOp zwiedzili siedzibę Komendy. Spotkanie było świetną okazją do przybliżenia młodzieży specyfiki pracy strażaka, zapoznania ze ścieżką rozwoju zawodowego i kryteriami, jakie należy spełnić, aby zasilić szeregi PSP. Maturzyści obejrzeli samochody pożarnicze, sprzęt wykorzystany podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz ubrania i sprzęt ochrony osobistej.