Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Współpraca z Fundacją PGE

Dzięki współpracy ZSP z Fundacją PGE szkoła zyskała dofinansowanie na doposażenie pracowni elektrycznej na potrzeby kształcenia elektryków w Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia. Za kwotę 10 000 złotych jaką otrzymamy od fundacji, zakupione będzie wyposażenie pracowni elektrycznej. Nowy osprzęt elektryczny pozwoli unowocześnić bazę dydaktyczną, uzupełni zaplecze szkoleniowe, dzięki czemu uczniowie jeszcze lepiej będą przygotowani do wykonywania zawodu.
Fundacja PGE została powołana przez PGE Polską Grupę Energetyczną. Poprzez udzielanie darowizn oraz realizację projektów, Fundacja PGE wspiera inicjatywy o charakterze społecznym, realizuje zadania z zakresu nauki i edukacji, ochrony zdrowia, kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności ekologicznej i ochrony środowiska.
Serdeczne podziękowania kierujemy na ręce przedstawicieli Fundacji PGE.