Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Wystawa “Biblioteka Romantyczna”

W bibliotece naszej szkoły można obejrzeć od 1 grudnia wystawę “Biblioteka Romantyczna”. Zaprezentowano na niej książki, obrazy i fotografie ubiorów związane z epoką romantyzmu, ale także książki, które powszechnie kojarzą się z romantyzmem, czyli romanse, także te współczesnych autorów. Wystawa zorganizowana została z okazji kończącego się już roku 2022, który był rokiem epoki romantyzmu, ponieważ 200 lat temu wydano po raz pierwszy “Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, a datę tę umownie przyjmuje się za początek romantyzmu w Polsce. Wystawa przygotowana została przez zespół przedmiotowy nauczycieli polonistów i bibliotekę szkolną. Wszystkie książki prezentowane w “Romantycznej bibliotece” można wypożyczać. Zapraszamy.