Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Pomoc humanitarna dla Ukrainy

Samorząd uczniowski naszej szkoły włączył się do akcji zbiórki pomocy humanitarnej dla Ukrainy, której organizatorem była Senator RP Maria Koc.
Adwent jest czasem radosnego oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. A czy jest lepszy sposób, niż pomaganie innym i otwarcie serca na drugiego człowieka ?
Dzięki zaangażowaniu uczniów i ich rodziców a także wychowawców, nauczycieli i pracowników szkoły udało się przygotować ponad 30 paczek dla potrzebujących rodzin a wśród nich: żywność, środki czystości i higieny osobistej, materiały opatrunkowe i inne potrzebne artykuły. Ponadto w pomieszczeniach naszej szkoły składowane były zebrane dary z innych szkół i instytucji. Następnie uczniowie klas mundurowych i technikum pod opieką dyrektora szkoły Pana Jacka Nowotniaka, wicedyrektorów Joanny Gołębiewskiej – Kokoszka i Anety Rosochackiej pomogli w pakowaniu i załadunku zebranych towarów.
Przygotowany w ten sposób transport darów trafił do organizacji pomocowych takich jak: Towarzystwo Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Oddział w Żółkwi, Sióstr Dominikanek i Parafii pod wezwaniem Św. Wawrzyńca w Żółkwi oraz Burmistrza Żółkwi. Gdzie następnie zostaną rozdysponowane wśród najbardziej potrzebujących mieszkańców a także uchodźców ze wschodniej Ukrainy przebywających w Żółkwi i Rawie Ruskiej.
Dziękujemy wszystkim, którzy okazali ogromne serce i pomogli w przeprowadzeniu akcji pomocy dla Ukrainy.