Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Innowacja metodyczna pt.  „Narysuj sobie notatkę”

Od 24 kwietnia do 23 czerwca 2023 roku na lekcjach matematyki w 2 klasie Liceum Ogólnokształcącego realizowana była innowacja metodyczna pt.  „Narysuj sobie notatkę”. Celem niniejszej innowacji było zachęcenie uczniów do nauki matematyki, poświęcania czasu na powtórzenie wiadomości zdobytych na lekcji, miała ona motywować młodzież do pogłębiania wiedzy, rozwijania sprawności rachunkowej oraz logicznego myślenia, a także do kreatywności i odpowiedzialności za proces własnego kształcenia. „Rysowane notatki” miały na celu nie tylko motywować uczniów, ale uatrakcyjnić sam proces uczenia się matematyki, a także ułatwić zapamiętywanie, czy też powtórzenie materiału np. przed klasówką. Zaproponowana forma pracy spotkała się z dużym zainteresowanie, uczniowie przyjęli ją z entuzjazmem, gdyż jak to określili „dała im swobodę zapisywania treści z lekcji, pewien, jak to określili „luz” w przedstawianiu swoich notatek”. Zapewnili, że w przyszłości będą korzystać z takiej formy notowania, także na innych przedmiotach. 

aut. Marta Kasperska-Turek