Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Manewry klas mundurowych realizowane w ramach projektu pt. „Powstanie Styczniowe – Polskie Termopile”

26 września w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie odbyły się manewry klas mundurowych realizowane w ramach projektu pt. „Powstanie Styczniowe – Polskie Termopile”.
Na zaproszenie do udziału w manewrach do naszej szkoły przyjechały delegacje klas mundurowych z zaprzyjaźnionych i współpracujących z ZSP placówek oświatowych posiadających klasy o profilu mundurowym następujących szkół: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach, Zespół Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego w Sokołowie Podlaskim, Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Żelechowie, Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Stoczku, Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach oraz Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie. Reprezentacją klas mundurowych ZSP w Węgrowie byli uczniowie klasy 2 LOm II Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie.
Oficjalna część rozpoczęcia wydarzenia z udziałem gości i młodzieży z opiekunami odbyła się na boisku sportowym szkoły. Zebranych powitali: Starosta Węgrowski pani Ewa Besztak i Wicedyrektor ZSP im. J. Kochanowskiego w Węgrowie Joanna Gołębiewska-Kokoszka.
W ramach manewrów delegacje klas mundurowych wzięły udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych przeprowadzonych przez 53 batalion lekkiej Piechoty z Siedlec. Uczniowie uczestniczyli w szkoleniach prezentacji uzbrojenia, podstawy ratownictwa taktycznego, terenoznawstwa, zabezpieczenia przed obroną masowego rażenia, postawy strzeleckiej, pracy manualnej na broni oraz pokazu saperskiego.
Młodzież, która nie uczestniczyła w warsztatach szkoleniowych udała się w tym czasie na wycieczkę po miejscach pamięci związanych z Powstaniem Styczniowym na terenie powiatu węgrowskiego. Wycieczkę przygotował i poprowadził kustosz Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie pan Roman Postek. Po szkoleniu i powrocie z wycieczki, wszyscy uczestnicy manewrów mieli okazję wziąć udział w lekcji historii – przygotowanej przez pana Romana Postka w Centrum Dialogu Kultur.
Jednym z punktów manewrów klas mundurowych były zawody, w ramach których uczniowie wykonali m.in.: rzut granatem na celność, zakładanie maski pgaz na czas, terenoznawstwo (wskazanie kierunku płn., wyznaczanie azymutu) i strzelanie na celność.
Miejsca finałowe zdobyli:
Miejsce I – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Stanisława Staszica w Siedlcach
Miejsce II – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie
Miejsce III – Liceum Ogólnokształcące im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach
Miejsce IV – Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela w Żelechowie
Wszystkim uczestnikom zawodów gratulujemy.
Podsumowaniem całego dnia zmagań był happening na Rynku Mariackim w Węgrowie, podczas którego podsumowano zmagania drużyn oraz wręczono nagrody i dyplomy. Uczestnicy happeningu wysłuchali pieśni patriotycznych w wykonaniu uczennic ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie- Marty Gawor, Kingi Malinowskiej i Justyny Suchockiej. Uczestnicy happeningu mieli możliwość odwiedzić stoiska pokazowe przygotowane przez przedstawicieli 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie – 53 batalion Lekkiej Piechoty z Siedlec, Komendę Powiatową Policji w Węgrowie i Państwową Straż Pożarną w Węgrowie.
Społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgrowie przygotowała na tę okazję wystawę prac plastycznych o tematyce patriotycznej.
Zorganizowane manewry były doskonałą okazją do integracji młodzieży ze środowisk klas mundurowych, zdobywania nowych umiejętności poprzez udział w warsztatach i zawodach, a także uczczenia bohaterskich walk powstańczych, w przypadającą w tym roku 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Mamy nadzieję, że jest to inicjatywa, która będzie kontynuowana.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Senator RP Maria Koc. W uroczystości otwarcia a także podsumowania manewrów uczestniczyli: Senator RP Maria Koc, Poseł na Sejm Maciej Górski, dyrektor biura Wojewody Mazowieckiego Anna Kaszuba, ks. Romuald Kosk, Starosta Węgrowski Ewa Besztak, Wicestarosta Węgrowski Marek Renik, Przewodniczący Rady Powiatu Leszek Redosz, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Brygida Górniaczyk, Burmistrz Węgrowa Paweł Marchela, Wójt Gminy Stoczek Zbigniew Kłusek, Prezes Stowarzyszenia „SPONiA” w Węgrowie Gabriela Strąk i Wiceprezes Urszula Krasnodębska, dyrektor SOSzW w Węgrowie Hanna Kasperowicz, Dyrektor siedleckiej delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie Adam Skup, porucznik Radosław Kalicki oraz porucznik Andrzej Wąsowski wraz z żołnierzami 53. batalionu lekkiej piechoty w Siedlcach, porucznik Marzena Rudnicka reprezentująca Wojskowe Centrum Rekrutacji w Mińsku Mazowieckim, por. Przemysław Turyk – Rzecznik Prasowy Zakładu Karnego w Siedlcach, mł. bryg. Mateusz Bieniak Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie, mł. insp. Jacek Chaciak – z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Węgrowie, Marek Sobisz – Dyrektor Centrum Dialogu Kultur w Węgrowie, Kazimierz Dobrenko – Związek Sybiraków, Ryszard Kocon – przedstawiciel NSZZ „Solidarność” , Artur Salach – Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Węgrowie, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie, reprezentanci jednostki strzeleckiej „Niezłomni” Węgrów oraz mieszkańcy Węgrowa.
Dziękujemy pani Gabrieli Strąk – prezes Stowarzyszenia „SPONiA” Węgrów za ogromną życzliwość, wsparcie, zaangażowanie oraz nieocenioną pomoc przy organizacji przedsięwzięcia.
Składamy podziękowania uczniom naszej szkoły – klasie: 2 Lom, 3 Lom, 4 Loom oraz samorządowi szkolnemu, nauczycielom za zaangażowanie i wsparcie przy organizacji manewrów klas mundurowych: pp. Edycie Kozieł, Magdalenie Ceglarskiej-Kowal, Jolancie Gołoś, Monice Krasnodębskiej, Konradowi Kasperowiczowi, Hubertowi Rybakowi, Michałowi Szcześnikowi, Brygidzie Strąk, Ewie Sawickiej, Joannie Gomółka, Marianowi Paczóskiemu, Grzegorzowi Koseła – kierownikowi Warsztatów Szkolnych, Katarzynie Solka – pielęgniarce szkolnej, Dorocie Borys – kierownikowi administracyjnemu wraz z pracownikami.
Serdecznie dziękujemy Dyrektorowi SPZOZ – panu Arturowi Skórze w Węgrowie za pomoc w zabezpieczeniu opieki medycznej.
Zdjęcia:
Starostwo Powiatowe w Węgrowie
Justyna Karczewska
Anna Kałuska
Paulina Zalewska
Klaudia Buzuk