Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Dzień otwarty w Komendzie Powiatowej Policji

Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie zorganizowała dzień otwarty, adresowany do młodzieży licealnej o profilu mundurowym. Uczniowie planujący swoją przyszłą drogę zawodową, mieli okazję przyjrzeć się pracy jednostki policji od środka.
Dzięki uprzejmości komendanta pana insp. Zbigniewa Zięciny, uczniowie klas mundurowych (klas: 2 Lom i 3 Lom) II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, dnia 06.10.2023r. uczestniczyli w Dniu otwartym. Młodzież wzięła udział w teście sprawności fizycznej, polegającym na pokonaniu toru przeszkód w określonym czasie. Następnie wychowankom przybliżona została praca technika kryminalistyki, zaprezentowano rodzaje broni oraz policyjne radiowozy i inne pojazdy związane z bezpieczeństwem, i ochroną porządku publicznego. Ciekawym punktem spotkania był pokaz pracy „Borysa” – owczarka niemieckiego, który jest przygotowany do wykonywania zadań takich jak: tropienie, służba patrolowa, poszukiwanie śladów narkotyków czy ludzi w miejscu katastrof.
Dziękujemy funkcjonariuszom Policji za ciekawą i inspirującą prelekcję.
Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Magdalena Ceglarska- Kowal i Edyta Kozieł.