Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Projekt pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Węgrowskim”

W ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Węgrowskim”, w którym uczestniczy ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, odbywały się w trakcie wakacji staże uczniowskie u pracodawców. Była to forma wsparcia uczniów i uczennic, w ramach realizowanego przez Powiat Węgrowski projektu. Realizacja staży pozwoliła uzyskać uczniom i uczennicom doświadczenie i nabyć umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania pracy w rzeczywistych warunkach pracy.
We wrześniu, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Węgrowie rozpoczęła się realizacja wsparcia dotyczącego doradztwa zawodowego dla uczniów w ramach realizacji projektu. W ZSP został utworzony Punkty Informacji i Kariery. We wrześniu rozpoczęły się również warsztaty kształtujących kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne (prowadzone z wykorzystaniem TIK). Uczniowie uczestniczyli w piętnastogodzinnych blokach zajęć, dzięki którym nabyli nowe kompetencje kluczowe. W październiku odbywają się szkolenia specjalistyczne dotyczące obsługi i programowania maszyn CNC: „Obsługa obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)” oraz „Programowanie obrabiarek skrawających sterowanych numerycznie (CNC)”. Szkolenia zakończą się egzaminami, po zdaniu których uczestnicy otrzymają certyfikaty. Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów firmy INTER-WIEDZA z Opola.