Zespół Szkół Ponadpodstawowych

14 października – Dzień Edukacji Narodowej

W tym roku Dzień Edukacji Narodowej obchodzony 14 października to szczególna data, ponieważ to 250. rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Dzień Edukacji Narodowej to okazja do wyrażenia wdzięczności za wysiłek włożony w wychowanie i wielkie serce na rzecz pracy z młodzieżą.
Pani Joanna Gołębiewska-Kokoszka, p.o. dyrektora, wręczając nagrody dla nauczycieli i pracowników podziękowała za zaangażowanie, pogratulowała i życzyła wszystkim z okazji Dnia Edukacji Narodowej wielu sukcesów, które będą powodem satysfakcji, spełnienia zawodowego, radości w każdym dniu pracy, wszelkiej pomyślności oraz poczucia ważności wykonywanego zawodu, wzajemnego szacunku, zgody oraz wielu sił i zdrowia.
Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie – Martyna Wiceńciak (3Loo), Dominika Myrcha (2ek), Kacper Kąkol (2Lom), Rogala Kacper (2Lom) .
Spotkanie uświetniono koncertem piosenek przygotowanym przez Martę Gawor (4i).
Serdeczne podziękowania dla nauczycieli: pani Elżbiety Topolińskiej, pani Edyty Kozieł, pani Magdaleny Ceglarskiej-Kowal, pani Moniki Krasnodębskiej, pana Mariana Paczóskiego oraz pani Doroty Borys wraz z pracownikami za przygotowanie spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Foto: Wiktoria Poniatowska (4 LOom)