Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju

„Czyńmy Pokój!”

12 grudnia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego odbyło się uroczyste przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju przez Drużyny Harcerskie i Gromady Zuchowe. To wyjątkowo symboliczny gest, przypominający o ważności pokoju i jedności w społeczności harcerskiej oraz społeczeństwie jako całości.
Światło, pierwotnie przyjęte w Zakopanem przez Hufiec ZHP Doliny Liwca im. hm. Edmunda Zarzyckiego, rozpoczęło swoją podróż, docierając również do Węgrowa. Tegorocznemu wydarzeniu towarzyszy hasło „Czyńmy Pokój”.
Dziękujemy.
Tekst i zdjęcia: Aleksandra Bodzon.