Zespół Szkół Ponadpodstawowych

III Targi Edukacyjne Powiatu Węgrowskiego w ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie

15 marca br. odbyła się III edycja Targów Edukacyjnych Powiatu Węgrowskiego w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie. Tegoroczne Targi Edukacyjne Powiatu Węgrowskiego cieszyły się bardzo dużą frekwencją zarówno wśród uczestników jak i wystawców.
Wydarzenie zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Węgrowie umożliwiło szkołom ponadpodstawowym i placówkom oświatowym powiatu węgrowskiego przedstawienie uczniom ostatnich klas szkół podstawowych oferty szkół, w których będą kontynuować swoją naukę.
Zaprezentowana oferta naszej szkoły ukazała możliwości zawodowe dotyczące m.in. kształcenia zawodowego w Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia w Węgrowie oraz kształcenia ogólnego w II Liceum Ogólnokształcącym w klasie Oddziału Przygotowania Wojskowego.
Nasze stoisko informacyjne prezentowało bogatą ofertę edukacyjną naszej szkoły.
Uczniowie szkół podstawowych oraz inni zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzanie Warsztatów Szkolnych, mogli zobaczyć działy, na których odbywa się nauka zawodu: Technika mechanika, Technika elektryka, Ślusarza, Elektryka, Mechanika pojazdów samochodowych. Dla zwiedzających udostępniono nowoczesną pracownię obrabiarek laserowych CNC. Dodatkowo uczniowie szkół podstawowych mogli sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie w czasie prezentacji strzelnicy wirtualnej oraz strzelnicy sportowej ZSP. Na placu Warsztatów Szkolnych odbyła się wystawa sprzętu rolniczego, gdzie prezentowano nowoczesne maszyny i urządzenia rolnicze, będące własnością rodziców uczniów technikum agrobiznesu.
Uczniowie naszej szkoły utalentowani wokalnie umilili muzycznie czas zwiedzania punktów informacyjnych. Pokaz musztry wojskowej w wykonaniu klasy drugiej mundurowej II Liceum Ogólnokształcącego wzbudził ogromne emocje wśród uczestników targów.
Nasze stoiska cieszyły się ogromnym zainteresowaniem uczniów szkół podstawowych i ich nauczycieli. Przygotowany przez naszą szkołę punkt informacyjno-promocyjny umożliwił bezpośredni kontakt z uczniami i nauczycielami szkoły, a uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania, mamy nadzieję, pozwoliło rozwiać ewentualne wątpliwości związane z wyborem dalszej ścieżki kształcenia.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy przygotowali to wydarzenie.
Dziękujemy, że byliście z nami.
Serdecznie zapraszamy do nas już we wrześniu!
Zdjęcia: Aleksandra Bodzon