Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Spotkanie z pracownikami Uniwersytetu w Siedlcach

25 marca br. młodzież klas maturalnych ZSP uczestniczyła w spotkaniu z dr hab. Jolantą Marciniuk oraz dr hab. Pawłem Marciniukiem, pracownikami Instytutu Nauk Biologicznych Uniwersytetu w Siedlcach. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z ofertą studiów Uniwersytetu w Siedlcach.
Dziękujemy za ciekawe spotkanie.
Zdjęcia: Aleksandra Bodzon