Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023/2024

W dniu 21 czerwca br. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023/2024.
W uroczystości udział wzięli uczniowie, nauczyciele, rodzice a także zaproszeni goście.
Dyrektor szkoły pani Joanna Gołębiewska-Kokoszka w swym wystąpieniu, przywitała zaproszonych gości, grono pedagogiczne, społeczność uczniowską i obecnych na uroczystości rodziców. Zwracając się do zebranych pogratulowała uczniom i nauczycielom sukcesów, życzyła wszystkim obecnym zasłużonego i bezpiecznego odpoczynku.
W trakcie uroczystości mieliśmy okazję usłyszeć podziękowania i gratulacje od Zastępcy Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Węgrowie – Pani Sylwii Rybak. Pani Naczelnik wręczyła nagrody Starosty Węgrowskiego oraz listy gratulacyjne dla najlepszych uczniów. Gratulacje uczniom i kadrze pedagogicznej złożył Pan Jerzy Kosiorek – Dyrektor Rejonu Energetycznego PGE S.A. w Wyszkowie, który przekazał nagrody dla najlepszych uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk.
Gościliśmy również Kapitana Radosława Kalickiego reprezentującego 5 Mazowiecką Brygadę Obrony Terytorialnej oraz Kapitan Marzenę Rudnicką reprezentującą Wojskowe Centrum Rekrutacji w Mińsku Mazowieckim.
W trakcie uroczystości wręczono wyróżnienia, nagrody za wyniki w nauce oraz podziękowania za pracę na rzecz społeczności szkolnej i Szkoły. Uczniowie klas trzecich Branżowej Szkoły I Stopnia odebrali świadectwa ukończenia szkoły. Zgromadzeni mieli okazję wysłuchać pięknego występu zespołu muzycznego przygotowanego pod kierunkiem pani Anity Bardadyn. Publiczność była pod wrażeniem zdolności wokalnych naszej młodzieży.
Na zakończenie pani dyrektor życzyła słonecznych i bezpiecznych wakacji oraz podziękowała wszystkim za całoroczną pracę.
Opiekę nad Sztandarem Szkoły sprawowała pani Katarzyna Grenda.

Zdjęcia: Aleksandra Bodzon