Informacja dyrektora o wyniku naboru na stanowisko księgowego

Informacja Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie o wyniku naboru na stanowisko  księgowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, ul. Bohaterów Warszawy 10

Uprzejmie informuję, że  w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko księgowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie została wybrana Pani Katarzyna Jagodzińska, zam. Węgrów.
W czasie postępowania kwalifikacyjnego Pani Katarzyna Jagodzińska wykazała się  dobrym poziomem wiedzy merytorycznej niezbędnej do pracy na przedmiotowym stanowisku oraz zaprezentowała  wystarczające predyspozycje i umiejętności przydatne do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków na stanowisku księgowego.

Węgrów,  dnia  23.12.2019r.         

Dyrektor
/-/Jacek Nowotniak