Sprawozdania finansowe BIP

 1. Bilans – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie
 2. Rachunek zysków i strat – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie
 4. Informacja dodatkowa

 1. Bilans – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie
 2. Rachunek zysków i strat – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie
 4. Informacja dodatkowa

 1. Bilans – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie
 2. Rachunek zysków i strat – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie
 3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki – Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie

 1. Bilans – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie
 2. Bilans – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie
 3. Bilans – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Jaworek
 4. Rachunek zysków i strat – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie
 5. Rachunek zysków i strat – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie
 6. Rachunek zysków i strat – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Jaworek
 7. Zestawienie zmian w funduszu jednostki – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie
 8. Zestawienie zmian w funduszu jednostki – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Węgrowie
 9. Zestawienie zmian w funduszu jednostki – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Jaworek