Informacja z przeprowadzonej oceny formalnej dokumentów aplikacyjnych

INFORMACJA
z  przeprowadzonej oceny formalnej dokumentów aplikacyjnych na stanowisko  księgowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie

Uprzejmie informuję, że do naboru na stanowisko księgowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie  zgłosiły  się  2 osoby. Wymagania formalne określone w ogłoszeniu spełniła 1 osoba.

Węgrów, 20.12.2019r.     

        Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej  

                      /-/Jacek Nowotniak