Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

V TURNIEJ SZACHOWY „Szachy z Janem Kochanowskim”