Zespół Szkół Ponadpodstawowych

V TURNIEJ SZACHOWY „Szachy z Janem Kochanowskim”