Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Ślubowanie uczniów pierwszej klasy mundurowej II Liceum Ogólnokształcącego

„Ojczyzna – to my sami, to serca nasze własne”

Dnia 4-go kwietnia 2019r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego
w Węgrowie odbyło się ślubowanie uczniów pierwszej klasy mundurowej II Liceum Ogólnokształcącego. Hasło przewodnie towarzyszące uroczystości to słowa księdza Piotra Skargi „Ojczyzna – to my sami, to serca nasze własne”. Uroczystość rozpoczęto pokazem musztry, następnie odśpiewano hymn państwowy i nastąpiła najważniejsza część, czyli ślubowanie. Wyróżnieni uczniowie złożyli przysięgę na sztandar szkoły. Dyrektor szkoły – pan Jacek Nowotniak w swoim wystąpieniu podkreślił, że nie byłoby wolnej Polski bez ludzi w mundurach. Mundur zobowiązuje do bycia uczciwym człowiekiem, do szlachetnych zachowań, jest symbolem odwagi i umiłowania ojczyzny.
W tym ważnym dla uczniów klasy mundurowej, ich Rodziców i całej społeczności szkolnej wydarzeniu, uczestniczyło wielu dostojnych gości co podniosło jeszcze jego rangę. Na uroczystości obecni byli: Wicestarosta Węgrowski – Pan Marek Renik, Członkowie Zarządu Powiatu Węgrowskiego – Tadeusz Kot, Artur Lis, Włodzimierz Miszczak, Burmistrz Miasta Węgrowa – Pan Paweł Marchela, Wiceburmistrz Miasta Węgrowa – Pani Halina Ulińska, Proboszcz Bazyliki Mniejszej w Węgrowie, Dziekan Węgrowski – ks. Prałat Leszek Gardziński, Proboszcz Parafii św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy – ks. kan. dr Romuald Kosk, Proboszcz Parafii Św. Ojca Pio – ks. Andrzej Falkowski, Proboszcz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Węgrowie – ks. Paweł Szwedo, Komendant Powiatowy Policji w Węgrowie – Insp. Andrzej Styrczula, Komendant Powiatowy PSP w Węgrowie – St. bryg. Jarosław Soszyński, Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim – Mjr Artur Smal, Dowódca 4 Kompanii Lekkiej Piechoty 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej– Ppor. Paweł Wołosz, przedstawiciele Stowarzyszenia „Niezłomni Węgrów” – Płk Krystyn Rozpara, Tomasz Staręga oraz w imieniu Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – Insp. dr hab. Marka Fałdowskiego – Prorektor ds. Studenckich Mł. Insp. Dr. Sławomir Zubański.
Wicestarosta Pan Marek Renik w wystąpieniu podkreślił doniosłość wydarzenia i pogratulował uczniom wyboru klasy mundurowej. Życzył odpowiedzialnej postawy, solidnego wypełnienia swoich obowiązków w ramach edukacji wojskowej, policyjnej i pożarniczej a w przyszłości pracy w służbach mundurowych.
Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu szkolnego zespołu muzyczno – wokalnego zakończył uroczystość.
Fot. J. Baum