Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Szkolenie z 5 Mazowiecką Brygadą WOT

5 kwietnia 2019 r. na terenie szkoły odbyło się kolejne szkolenie dla klas mundurowych w ramach współpracy z 5 Mazowiecką Brygadą WOT. Trzech żołnierzy z jednostki w Siedlcach realizowało przez trzy godziny zadania praktyczne w terenie z uczniami w zakresie:
– musztry indywidualnej
– musztry zespołowej
– szkolenia medycznego (udzielanie pierwszej pomocy, ewakuacja rannego z pola walki)
– szkolenia OPBMR (środki ochrony przed skażeniem, w tym praktyczne zakładanie maski OP-1)
Prowadzący zajęcia wyrazili bardzo pozytywna opinię o umiejętnościach i zaangażowaniu naszych uczniów w czasie szkolenia.