Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Warsztaty „Bioróżnorodność nad Liwcem”

W środę 22 maja uczniowie naszej szkoły wzięli udział w warsztatach dotyczących bioróżnorodności środowiska. Zajęcia odbyły się w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania ” Bądźmy Razem”. Zajęcia warsztatowe, przeprowadzone były przez naszego nauczyciela, panią Magdalenę Cyrych, odbyły się na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie. Warsztaty miały charakter wykładu, zajęć praktycznych oraz sesji terenowej. Uczniowie usystematyzowali swoją wiedzę oraz zdobyli dodatkowe umiejętności z tego niezwykle pasjonującego tematu. Bioróżnorodność jest bez wątpienia największym dziedzictwem biologicznym i kulturowym świata, ponieważ każda populacja ludzka na całym świecie jest całkowicie i bezpośrednio zależna od ekosystemów. Połączenie zajęć teoretycznych 
i praktycznego wykorzystanie zdobytej wiedzy było ciekawą formą poznawczą dla młodzieży. Uczniowie ZSP byli pod opieką pani Moniki Mikłasiewicz.
Dziękujemy Stowarzyszeniu – Lokalna Grupa Działania ” Bądźmy Razem” za możliwość uczestnictwa naszej młodzieży w tak ciekawym przedsięwzięciu.