Zespół Szkół Ponadpodstawowych

II miejsce w finale konkursu II Forum Młodych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

10 czerwca 2019 r. odbył się finał konkursu II Forum Młodych – Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, organizowanego przez Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa z siedzibą w Siedlcach oraz Fundację Santander Bank Polska S.A. im. I. J. Paderewskiego. Konkurs adresowany był do szkół ponadgimnazjalnych, z terenu województwa mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego.
Uczennice klasy 3 TEK/TH pod opieką pani Agnieszki Dżbik, reprezentujące drużynę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, znalazły się na liście zespołów zakwalifikowanych do etapu finałowego w kategorii Przedsięwzięcie biznesowe. Realizując projekt pt. „Istra Wioska Słowiańska” zajęły II miejsce. Skład zespołu projektowego: Aneta Dobosz, Patrycja Gosk, Jolanta Niewiarowska.
Celem Forum, była popularyzacja wiedzy na temat przedsiębiorczości oraz upowszechnianie idei tworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz promowanie innowacyjnych postaw przedsiębiorczych ze szczególnym uwzględnieniem organizacji pracy w małych zespołach, wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Uczniowie mogli współzawodniczyć z rówieśnikami z innych szkół naszego regionu, rozwiązując zadania quizowe i biorąc udział w grze strategicznej w początkowych dwóch etapach Konkursu oraz po zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu, pracując w małych zespołach nad planami przedsięwzięć, z których najlepsze zostały zaprezentowane w dzisiejszym etapie finałowym.
Gratulujemy.