Zespół Szkół Ponadpodstawowych

„Ja i Ty” – wolontariat