Zespół Szkół Ponadpodstawowych

„Ja i Ty” – wolontariat

Wolontariusze z naszej szkoły kontynuują udział w Programie Wolontariatu Koleżeńskiego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Węgrowie. Za nami pierwsze spotkanie integracyjne. Spotkanie uczennic z 2 tek i 3 tek odbyło się pod opieką pani Iwony Gołębiewskiej i pani Ireny Stańczyk.