Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Uczniowie ZSP im. J. Kochanowskiego w Kazimierzu Dolnym

12 września br. uczniowie klas mundurowych i grupa uczniów najbardziej aktywnych społecznie uczestniczyli w wycieczce krajoznawczej do Kazimierza Dolnego. Wyjazd uczniów był formą nagrody za aktywność uczniów w uroczystościach patriotycznych organizowanych przez miasto Węgrów. Urząd Miasta Węgrów nagrodził w/w uczniów znacznym dofinansowaniem tego wyjazdu, za co serdecznie dziękujemy. W programie wycieczki znalazło się:zwiedzanie wąwozów lessowych, Rynku Kazimierza wraz z zabytkami, spacer nad Wisłą oraz wizyta w Parku Linowym. Wycieczka miała również charakter profilaktyczny według założeń programu profilaktyczno – wychowawczego szkoły.
Opiekę na grupą uczniów sprawowały panie: Małgorzata Góral, Elżbieta Żołędowska oraz Edyta Kozieł.