Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Projekt „3, 2, 1 – Start!” – certyfikaty

Przygotowania do udziału w projekcie „3, 2, 1-Start! Inwestycja w wiedzę bramą do sukcesu zawodowego” w ramach programu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Program operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego dobiegły końca.
25 października młodzież uczestnicząca w projekcie otrzymała certyfikaty potwierdzające udział w zajęciach przygotowujących do wyjazdu na staże zawodowe w Grecji. Podsumowano szereg zajęć i warsztatów, w których uczestniczyli uczniowie. Wyjazd na staże zawodowe poprzedzony był zajęciami kulturalno-pedagogicznymi, lektoratem języka angielskiego i greckiego dla wszystkich uczniów wyjeżdżających do Grecji. Ważnym punktem przygotowań było spotkanie organizacyjne na którym podpisano wymagane umowy. W spotkaniu uczestniczył Dyrektor szkoły, pan Jacek Nowotniak, opiekunowie młodzieży- pani Joanna Skiba i pani Brygida Strąk oraz licznie przybyli rodzice i uczniowie. Podczas spotkania z rodzicami Dyrektor przedstawił szczegóły związane z praktykami, przekazał niezbędne informacje i omówił zasady uczestnictwa w projekcie. Dodatkowo omówił, jakie atrakcje kulturalne czekają na uczniów w wolnym czasie. Prezentacja założeń projektu i wspólna rozmowa potwierdziły jego transparentność, rozwiały ewentualne obawy rodziców związane z wyjazdem swoich dzieci. Rodzice nie ukrywali, iż dla wielu z nich jest to pierwszy wyjazd za granicę kraju.
Młodzież została zakwalifikowana do projektu w drodze rekrutacji. Kryteriami wyboru beneficjentów programu były postępy w nauce, wyniki w kształceniu zawodowym, znajomość języków obcych, aktywność w szkole i na zajęciach pozaszkolnych, zachowanie, kultura osobista, umiejętności pracy w grupie i komunikatywność.