Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Pierwszy tydzień praktyk

I tak oto minął nam pierwszy tydzień praktyk zawodowych w Grecji. Nasi uczniowie dzielnie mierzyli się z powierzonymi zadaniami. Dzielnie stawiali czoła nowym wyzwaniom i powierzonym obowiązkom. Tego dnia nasi uczniowie ekonomiści zaczęły przygodę z bazami danych. Po krótkim słowie wstępu czym w ogóle są bazy danych, do czego służą, w jakim celu się je tworzy i prowadzi, otrzymali pierwsze zadania z nimi związane. Na początek przyszło im zmierzyć się z dokumentowaniem i ewidencjonowaniem zdarzeń gospodarczych w bazie danych. W poniedziałek będą kontynuować, bo temat z bazami danych jest obszerny i wymaga dużego nakładu pracy. Informatycy tego dnia są już za pan brat z JavaScript, dlatego dziś przyszło im wykonywać animacje w tym kodzie, wykorzystując przy tym elementy Canvas. W drugiej części dnia wraz z prowadzącym zajęcia omówili sobie wybrane frameworki JavaScript, bo to również ważny element kodowania w JS. Przed wszystkimi uczestnikami stażu teraz perspektywa weekendu, a podczas niego realizacja bogatego programu kulturowego.