Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Czwartek – praca w dziale księgowości, bazy danych MySQL

Choć przygoda w Grecji powoli dobiega końca, my nie zwalniamy tempa, lecz doskonalimy się dalej. W czwartkowy poranek nasze uczennice ekonomistki wykonywały prace w dziale księgowości w prawdziwym biurze księgowym u zaprzyjaźnionego już księgowego Sakisa. Zapoznały się z podstawowymi środkami technicznymi i wykorzystywanymi programami używanymi w pracy biurowej księgowego. Zatem praktycznie i teoretycznie podeszły do tematu księgowego. Technicy informatyki dzisiejszego dnia mierzyli się z bazami danych MySQL. Odbyli wprowadzenie do internetowej bazy danych MySQL Poznali stosowanie narzędzia PhpMyAdmin oraz sposoby tworzenia zapytań w języku SQL. Projektowali i tworzyli internetowe bazy danych, a także skrypty PHP u umożliwiające zarządzanie danymi w utworzonej bazie danych – wyświetlanie, dodawanie, usuwanie, edycję danych. Dziś było pracowicie, ambitnie i jak zawsze z pełnym zaangażowaniem.