Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Podsumowanie projektu „Bioróżnorodność nad Liwcem”

27 listopada 2019 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie odbyło się seminarium podsumowujące projekt „Bioróżnorodność nad Liwcem”, które obejmowało zagadnienia merytoryczne: „Co to jest bioróżnorodność?” „Szanse dla Doliny Liwca płynące z zachowania różnorodności biologicznej”, „Różnorodność biologiczna na talerzu i w medycynie”, „Rola pszczół”. Podczas niego wręczono nagrody w konkursie fotograficznym ogłoszonym w ramach projektu oraz zaprezentowano wydawnictwo poprojektowe.
Spotkanie otworzyła Dyrektor Biura LGD „Bądźmy Razem” Małgorzata Szeja, która koordynowała realizację projektu i poprowadziła kończące go seminarium. Ze strony gospodarzy gości powitali: Dyrektor szkoły Jacek Nowotniak i Wicedyrektor ZSP Joanna Gołębiewska–Kokoszka. Zgodnie z programem publiczność wysłuchała wystąpień eksperckich Magdaleny Cyrych (zagadnienia bioróżnorodności, szanse dla Doliny Liwca płynące z bioróżnorodności), Arkadiusza Pachnika (rola pszczół) i Bogusławy Abramowskiej (bioróżnorodność na talerzu i w medycynie).
I miejsce w konkursie fotograficznym zajęła uczennica klasy 2 THA, Justyna Jaglińska. Zdjęcie jej autorstwa zatytułowano „Obietnica”.

Zdjęcia LGD BR – Małgorzata Lipka-Chudzik