Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Podsumowanie I części projektu „3, 2, 1, – Start, Inwestycja w wiedzę bramą do sukcesu zawodowego”

Wielkimi krokami zbliżamy się do zakończenia roku 2019, a więc także zakończenia I części projektu 3, 2, 1, – Start, Inwestycja w wiedzę bramą do sukcesu zawodowego”, który jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”. Jego głównym założeniem jest organizacja dwóch zagranicznych mobilności, w ramach których uczniowie Technikum oraz Szkoły Branżowej I Stopnia zrealizowali albo zrealizują na wiosnę 2020 roku 80-godzinny program stażu zawodowego w greckich przedsiębiorstwach, zgodnie z kształconym zawodem.
Projekt rozpoczął się w połowie sierpnia, kiedy został zakontraktowany. Wtedy ostro ruszyliśmy do pracy, urzeczywistniając zapisy zawarte w złożonej w lutym 2019 roku aplikacji projektowej. Stworzenie materiałów promocyjnych, rekrutacja I grupy wyjeżdżającej do Grecji w ramach projektu czy szkolenia przygotowawcze to działania zrealizowane przed 27 października, kiedy to grupa ruszyła w swoją podróż życia i spędziła dwa tygodnie w słonecznej Grecji. Była to świetnia okazja, aby rozwinąć swoje umiejętności, zdobyć cenną wiedzę i doświadczenie, co wynikało z pracy w prawdziwym przedsiębiorstwie, pod presją czasu i rezultatu. Co więcej, codzienne posługiwanie się językiem angielskim było bardzo wartościowym elementem projektu, który wpłynął na przełamanie bariery językowej i zapoznanie się ze słownictwem branżowym, typowym dla danego zawodu. W I mobilności, która realizowana była między 28 października a 8 listopada udział wzięło 12 uczniów z Technikum Ekonomicznego oraz 10 z Technikum Informatycznego. II mobilność w ramach projektu odbędzie się między 18 a 29 maja. Udział w niej wezmą uczniowie kształcący się w następujących zawodach:

  • Technik Agrobiznesu – 8 uczniów
  • Kucharz – 6 osób
  • Mechanik Pojazdów Samochodowych – 6 osób
  • Fryzjer – 6 osób

Formularze rekrutacyjne będzie można składać od 27 stycznia do 2 lutego, a 3 lutego nastąpi ogłoszenie wyników rekrutacji. Wkrótce udostępnione zostanie więcej informacji, wraz z regulaminem i wszelkimi potrzebnymi dokumentami.
Nie samą pracą żyje człowiek i tak też było w Grecji! W czasie wolnym od stażu, młodzież realizowała program edukacyjno – kulturowy, który zakładał kilka wycieczek oraz animację czasu wolnego w postaci wieczoru greckiego. Była to świetna okazja, aby zwiedzić Grecję i poznać jej kulturę i historię od środka. Niewątpliwie wycieczka na Meteory czy rejs na wyspę Skiathos utkwiły w pamięci młodzieży na bardzo długi czas. Jak pokazała ewaluacja, młodzież była bardzo zadowolona z programu kulturowego i możliwości poznania kraju starożytnej Hellady. Wszyscy zgłosili chęć wyjazdu po raz drugi, ale trzeba przecież dać szansę innym.