Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Coroczny ranking techników w Polsce

Portal Perspektywy.pl opublikował coroczny ranking techników w Polsce oraz specjalne tytuły i wyróżnienia graficzne – potwierdzenie wysokiej jakości ich pracy.
Na internetowej stronie www.perspektywy.pl, 9 stycznia 2020 r., oraz na oficjalnej gali w auli Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie podane zostały wyniki XXII Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2020.
Ranking Perspektywy 2020 uwzględniał między innymi wyniki egzaminów zawodowych i maturalnych oraz olimpiad przedmiotowych.
Technikum w ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie, uplasowało się w rankingu Perspektyw 2020 na 12 miejscu w regionie siedleckim, 73 na Mazowszu, 478 miejscu w Polsce.
Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Fundację Edukacyjną Perspektywy nasze technikum otrzymało prawo do używania w 2020 roku i w latach następnych tytułu honorowego „Brązowej” Szkoły 2020 wraz ze związanym z tym graficznym znakiem jakości.
W tę wysoką pozycję rankingową wpisana jest nie tylko liczba zwycięstw, punkty maturalne, pomyślnie zdane egzaminy. To sukces wynikający ze współpracy grona pedagogicznego, ambitnych uczniów, lokalnych władz oświatowych i samorządowych, dbających o dobre warunki pracy swoich szkół.
Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową (500 techników z 1879 w Polsce, wg GUS).
Serdecznie gratulujemy uczniom i nauczycielom naszej szkoły.
(źródło: www.perspektywy.pl)