Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Wycieczka do Warszawy

Dnia 16.01.2020 r. uczniowie klas I LOg i II TI pod opieką pań: Magdaleny Ceglarskiej – Kowal, Moniki Mikłasiewicz i Joanny Skiby uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. Brali udział w lekcji poświęconej historii Żydów polskich na przełomie XIX i XX wieku w Muzeum Polin. Następnie swoje umiejętności fizyczne sprawdzili na trampolinach w Hangarze 646.