Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Wycieczka szkolna na Centralne Targi Rolnicze

W dniu 31.01.2020 r. odbyła się wycieczka szkolna na Centralne Targi Rolnicze w Nadarzynie. Kierownikiem wycieczki był mgr inż. Eugeniusz Kudelski, opiekunowie mgr inż. Joanna Cała, mgr inż. Andrzej Kulicki, mgr Ryszard Kocon. W wycieczce wzięli udział uczniowie klas: I ae, I AE, II TA, III TA, III TE . Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z wystawą maszyn, urządzeń rolniczych oraz środków do produkcji rolnej. Wycieczka przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze.