Zespół Szkół Ponadpodstawowych

Spotkanie z przedstawicielem Centrum Informacji Księgowej

26 lutego 2020 r. uczniowie klas: 4 TEK i 4 TEK/TH kształcący się w zawodzie technik ekonomista spotkali się z przedstawicielem Centrum Informacji Księgowej sp. z o.o. Uczniowie zostali zapoznani z działalnością Centrum Informacji Księgowej, która polega na przeprowadzaniu egzaminów oraz wydawaniu certyfikatów potwierdzających posiadanie umiejętności prowadzenia księgowości.
C.I.K. zajmuje się prowadzeniem rejestru księgowych, gdzie każdy zainteresowany może zweryfikować uprawnienia wybranego księgowego.
Uczniowie zostali zaproszeni do wzięcia udziału w egzaminie organizowanym przez C.I.K. Oprócz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie może to być kolejna okazja do sprawdzenia swoich umiejętności przydatnych w przyszłym życiu zawodowym.